A Tolna Megyei Gazdakörök szervezésében tüntetnek Szekszárdon

Mintegy 2-300 gazda demonstrált és adott át petíciót Szekszárdon a Földművelésügyi Minisztérium megyei hivatala előtt, mert itt más megyékhez képest lassan bírálták el a mezőgazdasági fejlesztési alapra beadott gépvásárlási pályázatokat. A gazdák attól féltek, hogy nekik nem jut a támogatásból. Petíciót adtak át a hivatal vezetőjének, amelyben azt követelték, hogy mondjon le érintett munkatársaival együtt.

Szövetkezetek tiltakoznak a szövetkezeti törvény ellen

Állásfoglalásban tiltakoztak a szövetkezeti törvény tervezett módosítása ellen az érdekképviseletek. Szerintük a tervezet tág teret adna az üzletrészekkel való spekulációnak, az értékesebb vagyonrészek kimazsolázásának. Kiélezné a szövetkezetek és a hitelező bankok közötti bizonytalanságot. Derékba törné a fejlesztéseket és az exportelképzeléseket, a szövetkezetek piacgazdasághoz való alkalmazkodását.

Agrárhitelt követelnek a gazdák

Állásfoglalásában alacsony kamatozású hitelt követelt a Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége. A kárpótlási vagy szövetkezeti törvények alapján ismét földhöz, részaránytulajdonhoz jutott emberek döntő hányada kénytelen volt benthagyni a földjét a szövetkezetben, mert nem volt a magángazdálkodás indításához szükséges tőkéje, elfogadható kamatozású hitelhez pedig nem tudott hozzájutni.

Földfoglalás Alsónémediben

Egy alsónémedi gazda néhány társával 20 hektárnyi termőföldet foglalt el, mert a földtörvény elhúzódása miatt nem tudta kivenni földjét a szövetkezetből. Hónapokon át, 31-szer járt a szakszövetkezetnél, és levelet is írt a földművelésügyi miniszternek. A földfoglalást előre bejelentette. Ilyen akcióra nem először kerül sor, pl. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Érpatakon már történt hasonló.

Tejtermelők petíciója

200 hódmezővásárhelyi gazda írta alá azt a földművelésügyi miniszternek címzett petíciót, melyben a tejtermelés válságának megoldására tesznek javaslatot. A tejfogyasztás 1990-ben az áremelkedés miatt jelentősen visszaesett. A túltermelés és a hatóságilag maximalizált termelői ár miatt a tejipari vállalatok nagyon alacsony árat kínáltak a termelőknek, míg a fogyasztói árak növekedtek.

Földfoglalás Hajdú-Bihar megyében

Vámospércsen 700, Nyírmártonfalván 300, Derecskén 800, Nyíracsádon pedig több mint 1000 hektár földet foglaltak el gazdák. A szervező a Kisgazdapárt volt. A vámospércsiek nem nézték jó szemmel az akciót, de a mártonfalvi önkormányzat csekély bérleti díj fejében jóváhagyta a földfoglalást, mert így legalább tudnak dolgozni az amúgy munkanélküli gazdák. Később a szabolcsi Újfehértón is történt […]

Országosan tiltakoznak a tejtermelők

A tejtermelők, -feldolgozók és -fogyasztók berettyóújfalui országos tanácskozása után, tiltakozásul a kormány tervezett tejválságkezelő programja ellen a berettyóújfalui gazdák megfejték teheneiket, és a tejet a városon átvezető 47. számú főútvonalra borították. A tejtermelők válságára válaszul pedig a Baranya megyei Lánycsókon a gazdák a bolti árnál olcsóbban maguk mérik a tejet.

Gazdák tiltakoznak a TSZ-ek felszámolása ellen

A mezőszentgyörgyi Alkotmány Termelőszövetkezet (TSZ) felhívását 54 ezer ember írta alá a TSZ-ek felszámolása és a régi földtulajdonviszonyok visszaállítása ellen. Az aláírók szerint a közös szövetkezeti tulajdonban lévő földterület növeli a termőképességet, és a szövetkezeti gazdálkodást tekintik megélhetésük forrásának. Február óta gyűjtik az aláírásokat, a petíciót márciusban nyújtották át a parlamentben.

Gazdák tiltakoznak a szövetkezeti földek elidegenítése ellen

Alkotmányellenesnek és a szövetkezés durva megsértésének minősítette az Országgyűlés által a közelmúltban alkotott, a mezőgazdasági szövetkezetek tulajdonában lévő földek elidegenítéséről és haszonbérbe adásáról, valamint a szövetkezeti vagyonrész megállapításáról szóló törvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termelőszövetkezetek nyilvános küldöttközgyűlése Nyíregyházán.

Gazdák tiltakoznak a hazai tejtermelés helyzete miatt

Hajagos Antal, az Országos Gazdaszövetség elnöke a magával hozott kannából tejet öntött a csatornába a Földművelésügyi Minisztérium előtt, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai tejtermelés válságára. Várja a magántermelés életben tartásához, illetve fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, és szerinte súlyos hiba az állami támogatás csökkentése és a régi termelési szerkezet konzerválása.