A Duna Kör tagjai a Cseh és Szlovák Köztársaság elnökéhez címzett levelükben a bős-nagymarosi vízlépcső befejezését kérték. Aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy a gátépítők, érveik elfogytával, erőszakkal fojtják el a Duna mentén élő polgárok megmozdulásait. Václav Havel elnökké választása előtt maga is helyeselte azon magyar kormánydöntést, amely felfüggesztette az építkezést.

Megszakítás