Hajagos Antal, az Országos Gazdaszövetség elnöke a magával hozott kannából tejet öntött a csatornába a Földművelésügyi Minisztérium előtt, hogy ráirányítsa a figyelmet a hazai tejtermelés válságára. Várja a magántermelés életben tartásához, illetve fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, és szerinte súlyos hiba az állami támogatás csökkentése és a régi termelési szerkezet konzerválása.

Megszakítás